GDPR - www.nkc.be - Policy för behandling av personuppgifter.

 

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring och Nordanstigs Kristna Center (NKC) värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

 

Denna policy omfattar NKC med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: info@nkc.be

Kontakta oss där om du har frågor om behandling av personuppgifter.

 

NKC värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

 

NKC kommer att behandla de personuppgifter såsom namn, e-post eller adresser som registreras i samband med att du integrerar med oss på olika sätt, till exempel genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, vara medlem, anmäla dig till ett läger eller ge en gåva. Uppgifterna används enbart för det syfte de har tagits in för, att förse dig med information och nyheter om våra händelser samt viss uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller informationen längre än vad vi behöver eller måste av lagliga skäl.

 

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation.

 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR har du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.